The Image Generator

in search of a collective imagination

The Image Generator is een site-specific tweedaagse happening die het raakvlak tussen beeldende kunst, geluidskunst en performance onderzoekt. De zesde editie verwelkomt twintig kunstenaars en negen organisaties die de tentoonstellingen en ruimtes van Kunsthal Extra City en MORPHO zullen overnemen. Bereid je voor op een levendige ontmoeting met interactieve installaties, performatieve interventies, videowerken, hedendaagse dans, collectieve lezingen en soundscapes. Dit alles in een voormalig Dominicanenklooster in het hart van Antwerpen, België.

The Image Generator wil een rijke voedingsbodem bieden voor nieuwe en grensverleggende kunstvormen, maar stimuleert ook een meer directe en wederzijdse uitwisseling tussen publiek, kunstenaar en omgeving. Wij geloven dat vanuit deze interactie een enorm potentieel aan nieuwe beelden en perspectieven kan ontstaan, wat leidt tot een zintuiglijke dialoog en een manier om onze meest vluchtige intuïties te delen.

We nodigen je uit om je eigen verbeelding te komen genereren.

The Image Generator werd in 2015 geïnitieerd door Platform 0090, Kunsthal Extra City, Lokaal 01 en Kunst/Werk, die eenzelfde gebouw deelden in Antwerpen, België. Vanaf dit jaar ‘imagenereren’ we samen met bijkomende partners die elk hun eigen ideeën meebrengen. Dit niet-hiërarchische initiatief werd geïnspireerd door de kortfilm Detour de force (2014), een fascinerend videoportret van Rebecca Baron over ’thoughtographer’ Ted Serios, die in de jaren zestig opzien baarde met zijn vermeende psychische vermogen om honderden polaroidbeelden vanuit zijn gedachten te produceren.

Platform 0090 is een duurzaam internationaal platform. Een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie, residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hybriditeit. Het platform is verankerd in een duurzaam (inter)nationaal netwerk van kunstenaars en partners en zet de zich vormende synergieën om in artistieke processen. De organisatie begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol in multidisciplinaire kunstprocessen.

Kunsthal Extra City toont hedendaagse beeldende kunst in een verwelkomende en unieke setting. Als middelgrote Antwerpse kunstorganisatie zijn ze stevig verankerd in het Belgische artistieke ecosysteem en vormen ze een uitdagende hub waar kunstenaars, kunstliefhebbers en stadsbewoners samenkomen. Met een open blik, scherpe keuzes en aandacht voor de kunstenaar ontwikkelt Kunsthal Extra City relevante tentoonstellingen die complementair zijn aan andere kunstenorganisaties.

kw logo 2023

Kunst/Werk is een organisatie voor dans. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte waarin verschillende danspraktijken zich kunnen ontwikkelen. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt.

MORPHO_logo_width_1_WEB_WHITE

MORPHO is een non-profitorganisatie die zich toelegt op artistieke ontwikkeling. Ze geeft tijd, ruimte en middelen aan kunstenaars door het aanbieden van residenties en ateliers, met het oog op het bevorderen van een dynamische en duurzame context voor artistiek werk.

GRIP_wit

GRIP is een Antwerpse dansorganisatie met een gedeeld artistiek leiderschap. Choreografen Femke Gyselinck, Jan Martens, Cherish Menzo en Steven Michel treden samen op als artistiek leiders. GRIP heeft een nomadische structuur en geen eigen studio, maar maakt gebruik van de bestaande infrastructuur in het podiumkunstenlandschap door samenwerkingen aan te gaan met theaters, coproducenten, productiehuizen en residentieplekken. De creaties ontstaan altijd in verschillende ruimtes en in interactie met de verschillende professionele contexten.

PNG_SoAPLogo_zwart_Transparant

SoAP Maastricht is het platform voor het werk van kunstenaars vanuit verschillende disciplines en achtergronden met oog voor diegene en datgene waaraan veelal voorbijgegaan wordt in de publieke ruimte. Op analoge wijze wordt vanuit verschillende disciplines en achtergronden steeds weer een ander perspectief gezocht van waaruit de toeschouwer/deelnemer een eigen beeld creëert. De SoAP-maker onderscheidt zich door de ruimtelijkheid in het werk, het vanzelfsprekend uitwisselen van ervaring en praktijk(en), door een hang naar gezamenlijkheid en een streven naar eigenstandigheid.

Horizontal_whitenona-logo-white

Kunstencentrum nona doet aan verhalen. Nona heeft een zwak voor kunstenaars die vanuit noodzaak vertellen, die een unieke kijk op de wereld delen, in een vorm die verrast, verwart en liefst allebei. Artiesten die de grens tussen de wakkere wereld en die van de droom bewandelen. Die vertellen over de onder- en de bovenwereld op zo’n manier dat je niet meer weet wat boven of onder is.

c-takt-klein

C-TAKT is een platform voor transdisciplinaire kunsten en een referentiehuis voor transdisciplinair talent. Steeds meer kunstenaars zoeken vandaag de grenzen van de kunstdisciplines op en gaan deze verleggen of zelfs overstijgen. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich uit te drukken die niet zo maar te categoriseren zijn binnen een bepaalde discipline. Door deze kunstenaars te ondersteunen wil C-TAKT de ontwikkeling en realisatie van transdisciplinaire projecten kansen geven.

Moussem is een internationaal kunstencentrum dat werkt op ontwikkeling, productie en presentatie van beeldende kunsten en podiumkunsten. Vanuit een sterk uitgebouwde residentiewerking en langdurige partnerschappen met (inter)nationale kunsthuizen investeert de organisatie in de structurele ontwikkeling van kunstenaars en hun werk. Moussem bouwt mee aan de interculturalisering van het Vlaamse en Brusselse kunstenlandschap en richt zich op een divers en stedelijk publiek.