Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Measuring Narrative with Water

De audiovisuele performance Measuring Narrative With Water zet taal in als meetinstrument: hoe dicht benadert ze wat we willen vertellen?

In de jaren 1920 beschrijft Knud Heckscher, de overgrootvader van Sirah Foighel Brutmann, zijn ervaringen in brieven terwijl hij over water reist van Kopenhagen naar Bangkok, en terug. Uit de gevatte beschrijvingen van zijn reizen blijkt de angst van de koloniale, witte man voor het onbekende. Hij voelt zich tegelijkertijd bedreigd door een geïmporteerd antisemitisme. Foighel Brutmann brengt fragmenten uit de brieven in verschillende talen, hertalingen en accenten.

Met elektronische effecten en akoestische geluiden, live gebracht door Eitan Efrat, benadrukken de makers de fysicaliteit van de verschillende talen die Foighel Brutmann hanteert. Op een scherm zien we tekst, projecties van zwart-wit foto’s die Heckscher nam in Bangkok, en kleurrijke videobeelden van waterige fenomenen. Welke vloeistoffen gaan door ons heen en beïnvloeden ons? In hoeverre zijn we verantwoordelijk voor de geschiedenissen die we erven?

Measuring Narrative With Water raakt aan de kernthema’s in de praktijk van het artistieke duo Foighel Brutmann en Efrat. Ze zijn geïnteresseerd in de materialiteit, ruimtelijkheid en duurtijd van beelden, de relaties tussen een toeschouwer en de geschiedenis, en de tijdelijkheid van verhalen en het geheugen.

De praktijk van Sirah en Eitan richt zich op de performatieve aspecten van bewegend beeld. In hun werk proberen ze de ruimtelijke en tijdelijke mogelijkheden van het bekijken van beelden – bewegend of stilstaand – te benadrukken; de relaties tussen toeschouwer en geschiedenis; de tijdelijkheid van verhalen en herinneringen en de materiële oppervlakken van beeldproductie.

CREDITS
van en met: Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat
brontekst: Knud Heckscher
stemopnames: Hanne Foighel
outside eye: Bouchra Lamsyeh
productie: Messidor
met steun van: de Vlaamse Gemeenschap, Morpho, kunstencentrum nona, Beursschouwburg, Kunsthal Extra City, Kunstencentrum BUDA, Kunstenwerkplaats