Niko Hendrickx

Uitslapen met de slapers

De titel van de sculptuur ‘Uitslapen met de slapers’ is afkomstig uit het liedje ‘Waiting for the Great Leap Forwards’ van Billy Bragg uit 1988. In de songtekst staan de zinnen: ‘Je kunt actief zijn met de activisten. Of uitslapen met de slapers. Terwijl je wacht op de grote sprong voorwaarts’

Het kunstwerk is een uitbeelding van zo’n slaper die de handen samenhoudt bij het gezicht als een kussen en met de benen in staphouding staat. De figuur sleept een matras met zich mee dat traag wordt opgeblazen en afgelaten. Pakken geraffineerde suiker hangen met koorden aan de figuur en rondom het matras. Ze trekken het matras in slappe toestand verstikkend rond de figuur.

Niko Hendrickx studeerde aan St. Lucas Gent, waar hij een Master in Beeldhouwkunst behaalde. Hij streeft ernaar om werk te maken dat – in alle betekenissen van het woord – ‘hedendaags’ is. Veelheid, dynamiek, continue verandering en beweging zijn voor hem hedendaagse kernbegrippen die hij in heel zijn kunstpraktijk probeert op te nemen. ‘Transformatie’ is hierbij het overkoepelende concept.

Website