Evelien Cammaert & Joris Perdieus

Grammatica

Grammatica is een installatie en performance waarin verschillende lijnen worden uitgezet tussen de performers, het publiek, de tactiele kwaliteiten van de gekozen materialen en diens interactie met licht, kleur, ruimte en tijd. Een artistiek, creatief scheppingsproces ontvouwt zich ter plaatse, binnen de spelregels van de installatie die lijkt op een kruising van een schildersatelier en een laboratorium.

Daar start de tweede dialoog: het publiek wordt uitgenodigd de makers in dit proces te observeren. De virtuele muren van het atelier breken open en het toont zich in al zijn kwetsbaarheid.

Ten slotte is er het oog van de camera, dat vanuit een gefixeerde en onaantastbare positie een kader trekt rond beelden waarin niets op de aanwezigheid van de makers wijst. Hij ziet, en toont, enkel de tableaux die ontstaan vanuit de materie, de beweging en het licht als een steeds veranderend, bijna schilderkunstig maar dynamisch eindproduct. Hier begint een derde dialoog, die een eerder naar binnen gekeerd karakter heeft en een haast meditatieve ervaring opwekt. Die brengt het publiek misschien nog het dichtst bij wat de performers zelf ervaren tijdens het maakproces.

CREDITS
Concept en performance: Evelien Cammaert & Joris Perdieus;
Advies dramaturgie: Bart Van Den Eynde; Met dank aan: M-Leuven, STUK, C-Takt, Vlaams Kunstendecreet, TINY THINGS vzw, CC Brugge en Sam Wodinski

Website