Visit

КЪДЕ

Културен институт „Красно село“
1612 София, бул. „Цар Борис III“ № 41

e-mail: info@oki-krasnoselo.com
website: www.oki-krasnoselo.com
tel: 359/295 44 660,
359 889 200257, 359896 550717

КОГА

8 октомври 2022

ОТКРИВАНЕ: 15:00 ч.

Инсталации в непрекъснат процес
16:00 – 22:00

Public transport

Станция на метрото: Красно село, на бул. „Цар Борис III“ – линия 3
Автобуси: 5 – ТМ; 63 зм; 260