Programme

Download the programme here in pdf

Пърформанси и интервенции

МАРК ВАРУНКСТ и ПЕТЕР САВЕЛ – (въз основа на истинска история) #7 Присъствие
ПЕТЪР САВЕЛ И САША К РЪСТАРСКА – (по действителна история) #8 Отсъствие

Поредица от танцови сола, родени от непрекъснат диалог.
16:00 – 21:00

ЮЮ ГРУП – Segen
Вокален пърформанс, който взаимодейства с акустиката на мястото, определено от архитектурата, историята и социалния живот.
16:00 & 21:30 (30’)

МАЛА КЛАЙНЕ – Венера
Филм за раждането на Венера, който ни кани да съзерцаваме красотата на творението.
16:30 & 18:00 & 21:00 (30′)

ЖАНА ИВАНОВА – Borrowed Splendour
Представление, в което трима участници играят нерепетирана среща.
17:30 (25’)

АШЛИ СЕВЪН и ВАЛЕНТИНА ТРАЯНОВА – Призраци и космонавти
Лекция-пърформанс представяща радиото като пространство за артистични и научни експерименти.
18:30 (30’)

ЖАНА ИВАНОВА – Borrowed Splendour
Представление, в което трима участници играят нерепетирана среща.
19:30 (25’)

МИРИАМ ван ИМСТУХ и МАРКУС БЕРГЕНЕР – Yoke
Пърформанс – комбинация от звукова поезия и сенки, изследващи връзката между светлината и сянката.
20:30 (30’)

ИНСТАЛАЦИИ (в непрекъснат процес от 16 до 22 ч.)

ХРИСТИЯН БАКАЛОВ – Free DJ TIG set
Интерактивна инсталация, в която музиката, танците и костюмите ще предизвикват взаимодействия със случайните минувачи.

РЕБЕКА БАРОН – Détour de force
Документален видео филм за „мисловната фотография“ на Тед Сериос, който твърди, че използва психически способности, за да създаде стотици полароидни изображения. (30’)

ТИНЕ КОЛЕН, НИЛЕ ТАК и ЯН ВАН ХУТАМ
Непрекъснато променяща се и постоянно изграждаща се изложба, която споделя различни истории за взаимни зависимости.

ВИТО ВАЛЕНТИНОВ – Портали
Интерактивна инсталация, която кани публиката да участва с минимални движения в артистичен ритуал.

Ю ЗАНГ – Стените имат уши
Сайт спесифик, архитектурна инсталация изследваща как личните пространства изтичат към заобикалящата ги среда.

МЕРИЕМ БАЙРАМ – Едноименни обектни последователности
Склуптурна инсталация, която създава нова генеалогия между абстрактни предмети за ежедневна употреба.

ВАНЕС де НИЕР – Махалото
Съзерцателно ритмично пространство, съставено от разпознаваеми обекти.

СТЕЛА ВАСИЛЕВА – Цветна гравитация
Мултисензорна среда, която изследва феномена „цветен слух“.

СТЕЛА ВАСИЛЕВА – Структура на светлината
Инсталация, която експериментира със светлината като средство за трансформиране и генериране на нови форми в пространството.

MAP