Жана Иванова (България, Великобритания, Нидерландия)

Borrowed Splendour

Трима участници разиграват ситуация на кратка среща между двама мъже и една жена. Те не са репетирали и не знаят, какво ще правят. Ръководени са от кратки указания, продиктувани от инструктори. В рамките на сценария социалната, половата и властовата динамика периодично се променят. Участниците постепенно се превръщат от изпълнители на задача в актьори, играещи роли, които интерпретират, манипулират, като на моменти излизат от сценария. Borrowed Splendor е ключово произведение в творчеството на Иванова, представяйки това, което ще се превърне в нейн характерен артистичен почерк – острото наблюдение, написаните инструкции и внимателно структурирани, но отворени процедури.

www.zhanaivanova.com