ЮЮ груп (Белгия)

Segen

Youyou е френската дума за това, което на арабски се нарича “zaghareed”, древна техника, при която жените произвеждат висок треперещ глас чрез вибриране на гърлото или движение на езика. Чрез това „викане“ те могат да изразят силни емоции, като радост или скръб, все по-силно. От години групата YouYou изследва въздействието на звука „youyou“. Най-новата им вокална творба за четирима изпълнители –  „Segen“ е разработена като покана за вслушване в акустиката на мястото, което се определя от архитектурата, градската история и социалния живот. Как може едно музикално произведение, по своята форма и сила, едновременно да разкрива и трансформира пространството, сякаш е скрита благословия?

Прозведение: YouYou Group – Изпълнители: Anissa Rouas, Luiza Amghizar, Ann Lefever, Fatiha Settouti – Проучване: Anissa Rouas – Звукова среща: Myriam Van Imschoot – Продукция: Platform 0090, LiLiLi – Поддръжка: Darna-Express

Website