Ю Занг (Китай)

Walls have ears

Ю Занг (Yi Zhang) е визуална артистка с изявен интерес към границите на личното и публичното пространство и техните възможни поетични значения. Във визуалната й инсталация „Стените имат уши“, тя изследва тръбите – изключително функционална, но често пренебрегвана част от съвременната архитектура. Повечето от тях са скрити и преминават през различни стаи или апартаменти. Както водата преминава, така и динамиката на домовете изтича през заобикалящата ги среда. Като прави автономни конструкции с този материал, Ю Занг търси повратната точка между безличното и личното и изгражда свят за други, скрити връзки между хората.

www.yizhang.xyz