Вито Валентинов (България)

Portals

В своите инсталации българският визуален артист Вито Валентинов създава обособени зони за взаимодействия с публиката. В тях посетителите са поканени да участват в експерименти, които често изискват минимална физическа активност, но пълна концентрация на тялото и ума. В Portals всеки ще може да активира няколко сайт-спесифик инсталации, като следва кратки инструкции и извършва физическо действие – една инсталация, една задача, един жест. По този начин публиката участва в колективни творчески събития, които се превръщат в артистични ритуали.

www.vittovalentinov.com