Стела Василева (България)

Colourful Gravity / Structure of Light

Стела Василева е български визуален артист, който черпи вдъхновение от феноменологията. С „Цветна гравитация“ тя е разработила мултисензорна среда, чрез която изследва феномена „цветен слух“. Зад тази концепция се крие хипотезата, че всеки музикален тон съответства на цвят от спектъра на видимата светлина и има способността да влияе върху психологическото и емоционалното състояние на хората. И така, какво би се случило, ако сетивно се потопим в хомогенна аудиовизуална среда? Това ще ни даде ли сила или ще ни обърка? Произведението, разработено съвместно с композитора Милен Апостолов, създава именно такава среда, в която звуците са видими и светлината се чува.

„Структурата на светлината“ деконструира един от най-важните физически елементи за нашето възприятие: светлината. С помощта на огледала, отражения и сенки българската визуална артистка Стела Василева експериментира със светлината като средство за трансформиране и генериране на нови форми в пространството. По този начин се създават нови обеми от (слънчева) светлина, разкривайки нови геометрични структури и архитектурни модели. С тази поредица от илюзорни комбинации, които взаимодействат с нашата пряка среда, тя ни напомня за влиянието на нашите възприятия върху нашето преживяване на самата реалност.

www.stelavasileva.com