Мириам ван Имсхут и Маркус Бергенер

Yoke

Мириам ван Имсхут е пeроформативна артистка, която работи чрез медията на гласа в пърформанс, филм и инсталация. Маркус Бергнер е създател на изложби и е работил в областта на звуковата поезия и експерименталния филм. Заедно те обединяват сили в Yoke, уникална комбинация от звукова поезия и визуализации. На практика всичко, което правим в живота включва сенки, които физически или метафорично рядко разпознаваме като присъствие или влияние. Yoke демонтира древната фраза lux lucet in tenebris („светлината свети в сянка“), както философски, така и естетически, превръщайки средата, в която се изпълнява, във форум за колективно размишление.