Мерием Байрам (Белгия/Турция)

Eponymous Object Sequences

Мерием Байрам е мултидисциплинарна художничка, сценограф и куратор, в чиято работа се разкриват много скрити връзки между обекти, пространства и хора. В рамките на събитието, Мериам ще направи дисекция на части от утилитарни предмети, които е открила по време на разходки в различни градове и сред пейзажи из цяла Европа. В търсене на общи архетипи, тя сглобява тези предмети в диалог с конкретното пространство, абстрахира се от тяхната функционална употреба, като генерира нови сходства, възможни истории и родословия. От това едновременно преживяване на познатото и непознатото възниква нов език, точно когато мислим, че сме видели всичко.

www.meryembayram.be