Марк Ванрункст (Словакия) Петер Савел (Белгия/Словакия) Саша Кръстарка (България)

(based on a true story) #7 Presence / (based on a true story) #8 Absence

(Базиран на истинска история) е формат, в който хореографът Марк Ванрункст участва в интензивна, творческа среща с друг артист. Резултатът от тези кратки, едноседмични работни сесии може да варира в значителна степен, но винаги е изненадващ и личен, поради голямата свобода на формата. По време на The Image Generator Марк ще си сътрудничи с Петер Савел, един от хореографите, свързани с Kunst/Werk. Освен това Петер ще продължи да развива резултатите от това сътрудничество с българската танцьорка Саша Кръстарска. Така по време на фестивала ще бъдат представени последователно две версии: (по действителна история) #7 Присъствие с Петър Савел и (по действителна история) #8 Отсъствие със Саша Кръстарска.

Idea & Choreography – Marc Vanrunxt
Choreography & Performance – Sasha Krastarska & Peter Savel
T-Shirts – World’s End by Vivienne Westwood (from the Kunst/Werk archive)
Flag – Anne-Mie Van Kerckhoven
Production – Kunst/Werk
Coproduction – 0090
Many Thanks to Christian Bakalov