Тине Колен, Ниле Тас и Ян Ван Хутам (Белгия)

3 24 51 76 98

Ян Ван Хутам, Ниле Тас и Тине Колен са работили заедно под името 3 24 51 76. В студио на приземния етаж в Антверпен те са канили художници в непрекъснато променяща се и експоденциално нарастваща презентация, случваваща се като изложба, представление и хепънинг едновременно. Тази ярка артистична практика за визуализиране на общност, във времето и пространството, ще бъде доразвита по време на пребиваването им в София. В Красно село те ще разчитат на мрежата си от контакти от Белгия, на приноса на артистите от The Image Generator и на резултатите от взаимодействието с публиката. Действия, предмети и думи –  всички временно взети от собствениците им и събрани в пространството за срещи и демонстрации, ще разкават променящи се истории за споделени взаимовръзки.

www.krugerplein13.be