Тине Колен, Ниле Тас и Ян Ван Хутам (Белгия)

3 24 51 76 98

exhibition – livingroom – meetingspace

Ян Ван Хутам, Ниле Тас и Тине Колен са работили заедно под името 3 24 51 76. В студио на приземния етаж в Антверпен те са канили художници в непрекъснато променяща се и експоденциално нарастваща презентация, случваваща се като изложба, представление и хепънинг едновременно. Тази ярка артистична практика за визуализиране на общност, във времето и пространството, ще бъде доразвита по време на пребиваването им в София. В Красно село те ще разчитат на мрежата си от контакти от Белгия, на приноса на артистите от The Image Generator и на резултатите от взаимодействието с публиката. Действия, предмети и думи –  всички временно взети от собствениците им и събрани в пространството за срещи и демонстрации, ще разкават променящи се истории за споделени взаимовръзки.

Participants

Adriana Uzunova
Aleksandar Gerginov
Ana Kostova
Antoineta Quick
Atanas Bukovinov
Bilyana Tokmakchieva
Christopher Fudge
Elitsa Konstantinova
Emiel Pervasov
Gergana Tabakova
Iva Sveshtarova
Ivana Petrova
Joana Ivanova
Kaliya Kalacheva
Kaya Tsenkulovska
lilyana Sveshtarova
Marcus Bergner
Maria Valterova
Masha Voin
Meryem Bayram
Natalia Todorova
Peter Koev
Peter Savel
Ralitsa Toneva
Sasha Krastarska
Stela Vasileva
Svetli Evgeniev
Valentina Sciarra
Valentina Traianova
Vanya Voinova
Victoria Parvanova
Vihra and Boyan
Vitto Valentinov
Voin Voinov
Willy Prager
Yi Zhang